Veste kako delajo vaši stroji? Poznate stanje v vaši proizvodnji?
Kolikokrat se je zaustavil delovni proces in zakaj?
Kdaj bo delovni nalog zaključen, koliko je bilo izmeta in kateri so bili razlogi zanj?
So delavci uspešni? Kaj pa vzdrževalci?
Poznate odgovore na ta vprašanja? Ne?
Potem je Cylops odgovor za vas.

Cyclops je MES oz. informacijski proizvodni sistem za nadzor in analizo proizvodnje.
Z njim boste v vsakem trenutku poznali status stroja, koliko in kdaj je stroj ter posamezni delavec naredil, poznali njihovo učinkovitost.
Prav tako boste poznali vzroke za težave v proizvodnji, vzroke za izmet, proste hode strojev in analizirali ročno delo.
Cyclops služi informiranju o stanju v proizvodnji, o uspešnosti proizvodnih procesov.
Služi kot orodje za analizo proizvodnih informacij, kazalcev, parametrov, skrbi za kontrolne plane in za kakovost.
Lokacom d.o.o.
Kidričeva cesta 97
4220 Škofja Loka

E-mail: info@lokacom.si